Gemeenskaps Projekte

Skole projek : Kohin

Kohin Jeugwerkers tree op as tussengangers tussen jongmense en ander rolspelers soos skole, ouers, opvoeders en gemeenskappe.  Kohin Jeugwerkers tree ook op as rolmodellewaarmee jongmense hulself kan identifiseer en bied op ‘n daaglikse basis ondersteuning en ontwikkelings geleenthede aan jongmense van alle groepe. Radio Namakwaland is reeds sedert 2009 finansieël betrokke by die Kohin Jeugwerkers wat in van ons skole werksaam is. Aanvanklik is ondersteuning net gebied aan Vredendal Sekondêr, maar later ook  Laerskool Vredendal. Teen die einde van 2010 is Vredendal-Noord Primêr, Vergenoeg Primêr en Ebenhaeser bygevoeg en sedert Januarie 2011 word die jeugwerker by die Hoërskool Vredendal ook ondersteun. In die ses skole waar ons nou betrokke is, word ongeveer 4540 leerders indirek daardeur bevoordeel.  Ons betrokkenheid strek net sover as ‘n vaste maandelikse bydrae tot die salarisse van elk van die jeugwerkers.  Ons sien dit as ‘n belegging in die toekoms van ons jongmense omdat hierdie jeugwerkers skitterende werk doen in die lewens van elkeen van die leerders.

Die Direksie van Radio Namakwaland het jare gelede besluit om 10% van ons maandelikse inkomste in die geloof te saai op ander terreine.  Hierdie is een van die projekte wat voordeel hieruit trek.

Besoek gerus hul webwerf by www.kohin.co.za

Skole projek : Oom Karoolus en Lente

Ook Karoolus en Lente is vir ons al soos familie.  Hulle tree al vir jare tydens Teleton by die skole in ons omgewing op. Aanvanklik was dit slegs vir een week, maar dit is uitgebrei na twee weke en dit is steeds nie genoeg nie.  Oom Karoolus en lente het ‘n besonderse manier waarop hul nie net ons kinders nie, maar mense van alle ouderdomsgroepe met die Woord bedien.  Tydens teleton tree hulle ook elke aand op die radio op waar hul dan saam met die kinders kuier en op die manier ons kinders by die radio betrek.  Besoek hul webwerf by http://lente.co.za vir meer inligting.

Die Direksie van Radio Namakwaland het jare gelede besluit om 10% van ons maandelikse inkomste in die geloof te saai op ander terreine.  Hierdie is een van die projekte wat voordeel hieruit trek.

Skole projek : Johann Engelbrecht

Radio Namakwaland ondersteun ook vir Johann Engelbrecht in sy bediening.  Lees wat skryf Johann oor sy bediening:

Ek is al van 1995 af besig met bediening onder die Jeug.  In ons omgewing is daar so baie potensiaal in ons jongmense en ja, ek sien hoe baie jongmense elke jaar meer onder druk kom asgevolg van die aanslag van die lewe wat net feller op ons samelewing is.  Maar en dit is ‘n groot MAAR, ek weet dat Jesus nie bang is vir die aanslag op ons jongmense nie.  Ek sien hoe jongmense se lewens verander wanneer hulle na Hom draai en Hom aangryp.

Een van die wonderlikste geleenthede met jongmense is kampe.  Ek is betrokke by baie kampe in ons omgewing en die kampe is nie om ‘n gemeente uit te brei nie, maar om die Koninkryk van Jesus Christus uit te brei.  Daar is soveel dinamika betrokke by ‘n kamp.  Jongmense word gekonfronteer met dinge en hulle het die geleentheid om daaroor te praat en vrae te mag vra.

Daar is ook geleenthede om verhoudings met jongmense by skole te bou.  Ook is ek betrokke om mense op te lei in kinder en jeugbediening, wat ‘n groot voorreg is.

Hoekom is ek betrokke by kinder en jeugbediening?  As ons kinders met die waarheid van Christus kan bedien, kan ons net soveel van die leuens van die vyand en sy aanslae op hulle ontbloot.

Ek wil ook mense uitnooi om betrokke te raak by die bediening onder kinders in ons omgewing.  Kontak ons of raak betrokke deur vir ons te bid.

Vrede en seën

Johann Engelbrecht

0836330612

Tehuise vir bejaardes

 

 

Die Direksie van Radio Namakwaland het fondse bewillig om radios aan alle senior burgers in Tehuise vir Bejaardes beskikbaar te stel.  Dit het Tehuise in Citrusdal, Clanwilliam, Lambertsbaai, Vanrhynsdorp en Vredendal ingesluit. Ongeveer 400 radios is tydens hierdie geleenthede uitgedeel.  Dit stel alle Senior Burgers in staat om ingeskakel te wees op 93.4fm.

Buite-uitsendings : Toerismekantore

Radio Namakwaland doen maandeliks uitsendings van dorpe in die ontvangsgebied om sodoende meer blootstelling te gee aan ander dorpe binne die ontvangsgebied.  Hierdie uitsendings word deur die plaaslike Toerismekantore georganiseer.  Hulle nader dan ook verskillende mense binne hulle gemeenskap waarmee onderhoude tydens hierdie uitsendings gevoer word.  Op die manier leer ons mekaar en mekaar se behoeftes beter leer ken.

Xhosa bediening : Kobus van Schalkwyk

Alhoewel Radio Namakwaland slegs in Afrikaans en Engels uitsaai, het ons besluit om ook ‘n geestelike Xhosa tydgleuf op Sondagoggende by ons skedule in te sluit. Kobus van Schalkwyk word ook deur die Saai in die geloof fondse hieruit bevoordeel.  Kobus skryf as volg oor sy bedining:

In kort behels my bediening die volgende:

  • Ek is ‘n tentmaker leraar van die VGKerk Vredenburg (Xhosa) met bedieningspunte op Citrusdal, Laaiplek, Vredenburg, Moorreesburg  en Saldanhabaai.
  • Verder help ek ook op die oomblik om huisbesoeke by die Ouetehuis hier op Vredenburg te doen. Die NGKerk leraar is tans alleen en hy het hulp benodig.
  • Ek beweeg rond met ‘n evangelisasie tent in die omtrekke om so die Evangelie aan mense te bring. Veral dan ook en in die besonder Xhosa-sprekendes. Hierdie deel van die bediening is uiteraard waar my pasie lê!